Osobné údaje

Bez nich by to nešlo. Základné osobné údaje s vaším súhlasom bezpečne uchovávame, aby sme mohli vybavovať štandardné objednávky, evidovať vás ako verných zákazníkov alebo vám posielať novinky o akciách a zľavách.

Základné informácie v kocke

Uchovávame len tie informácie, ktoré sme od vás získali s vaším súhlasom. Jedná sa o údaje z objednávok, informácie uvedené pri registrácii do Sportisimo Klubu alebo do našich súťaží, e-mailové adresy, kam si nechávate zasielať naše novinky a ďalšie, spravidla kontaktné informácie. Najčastejšie sa jedná o meno a priezvisko, e-mail, adresu a u registrovaných zákazníkov tiež prihlasovacie údaje do e-shopu, dátum narodenia (vek), telefónne číslo či pohlavie.

Bezpečnosť na prvom mieste

Ochranu osobných údajov a dôvernosť pri ich uchovávání berieme veľmi vážne, a preto sa držíme príslušných štátnych aj európskych nariadení. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame len s vaším výslovným súhlasom a v súlade so 1) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 2) s vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov a 3) s Nariadením európskej rady a parlamentu 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch s vysokou úrovňou bezpečnosti a sú chránené proti zneužitiu zo strany nepovolaných osôb.

Najčastejšie otázky:

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku, alebo riešite iný problém?

Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.