Starostlivosť o materiály

Každý výrobok má špecifické materiálové zloženie a u každého materiálu je nutný iný prístup pri údržbe. Správnou údržbou predídete poškodeniu a predĺžite tak životnosť výrobku.

Typy materiálov

 

Symboly údržby

Tieto symboly sa nachádzajú na štítku každého odevu. Správne dodržiavanie pokynov výrobcu pomáha predĺžiť životnosť výrobku a zabraňuje jeho poškodeniu.

 

Nižšie vysvetľujeme význam jednotlivých symbolov.