AKTUÁLNE: Od 19. 1. môžu do našich predajní všetci zákazníci (s respirátorom). Prosíme o dodržiavanie hygienických nariadení. Zistiť viac

Nie, to nikdy nerobíme. Osobné údaje bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytujeme žiadnym tretím stranám k inému než vyššie uvedenému účelu (ďalšiemu  využitiu), najmä vaše osobné údaje nie sú poskytované, prenajímané ani vymieňané. Pokiaľ poveríme iné spoločnosti, tzv. spracovateľov (zariadenia na spracovanie dát) prevedením či dokončením našich úloh (např. zasielaním informácií), potom samozrejme po týchto spoločnostiach rovnako vyžadujeme zodpovedajúcu ochranu vašich údajov. Takéto spoločnosti majú povolenie používat vaše údaje len a výhradne k zadaným účelom.

S vašimi osobnými údajmi tak môžu prísť do styku pre vyššie uvedené účely napr. poskytovateľ marketingových služieb, spoločnost Exponea CZ, s.r.o, IČ: 05927927, so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8, alebo iná na tieto účely využívaná spoločnosť, poskytovatelia prepravných služieb, poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácií, ktorí spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.