AKTUÁLNE: Od 19. 1. môžu do našich predajní všetci zákazníci (s respirátorom). Prosíme o dodržiavanie hygienických nariadení. Zistiť viac

Osobné údaje využívame za účelom:

1) plnenia vašich objednávok (uzatvorených kúpnych zmlúv) a s nimi spojených práv (prípadnej reklamácie apod.), identifikácie zmluvných strán a evidencie týchto objednávok/zmlúv („údaje pre účely zmluvy“)

2) evidencie v Sportisimo Klube a s tým spojených výhod a súvisiacich plnení, činností a dokumentov, ako je klubová karta, zľavy apod („údaje pre účely klubu“)

3) marketingu našej spoločnosti, t.j. zasielanie obecných obchodných oznámení, zasielanie užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení, cielenej reklamy, zasielaním informácií o súťažiach, zasielaním dotazov o spokojnosti a hodnotení predávajúceho, nákupu či tovaru, zasielaním iných oznámení, otázok či žiadostí súvisiacimi so skvalitnením či kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja tovaru a prieskumu mienky kupujúceho a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to podľa v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

V budúcnosti môžu vzniknúť iné oprávnené dôvody pre uchovávanie a spracovanie vašich údajov a pokiaľ táto situácia nastane, budeme vás o tom informovat.