AKTUÁLNE: Od 19. 1. môžu do našich predajní všetci zákazníci (s respirátorom). Prosíme o dodržiavanie hygienických nariadení. Zistiť viac

Záleží na tom, o ktoré údaje sa jedná:

  1. Vaše osobné údaje pre účely zmluvy sú spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov.
  2. Vaše osobné údaje pre účely Sportisimo Klubu sú spracovávané a uchovávané po dobu 5 rokov..
  3. Vaše osobné údaje pre účely marketingu sú spracovávané a uchovávané po dobu 3 rokov.

Údaje archivujeme ako SPORTISIMO SK, s.r.o., Boženy Němcovej 8/1, 811 04 Bratislava

Slovenská republika, IČO: 44156979, IČ DPH: 2022635494, Zápis v OR: OS Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 53025/B.