AKTUÁLNE: Od 19. 1. môžu do našich predajní všetci zákazníci (s respirátorom). Prosíme o dodržiavanie hygienických nariadení. Zistiť viac

Ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, máte tiež tieto ďalej uvedené práva:

  - požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané,

  - požadovať u nás prístup k osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania,

  - požadovať po nás vvmazanie osobných údajov – a to ale s výnimkou údajov spracovávaných pre účely zmluvy,

  - na prenositeľnosť údajov k inému subjektu (na vašu žiadosť poskytneme vami určené tretej osobe vaše u nás evidované osobné údaje),

  - požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,

  - vzniesť u nás námietku ohľadom spracúvania osobných údajov, ktorú budeme riešiť,

  - podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk),

  - na súdnu ochranu, pokiaľ si myslíte, že vaše práva boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.