S dobrým batohom dieťa všetko

zvládne, aj najťažšie úlohy